nokia2mp

06 Nov 2016 2,330 views
 
supporter of
atom rss 1.0 rss 2.0
web browser google del.icio.us digg technorati
| lost password
birth date
cancel
photoblog image Paternitat 1. Hands on

Paternitat 1. Hands on

Intentar fugir dels tòpics parlant de la paternitat és pràcticament impossible però paga la pena intentar-ho encara que no ho aconsegueixi. El canvi de vida després de la paternitat és un nou origen perquè et fa viure d'una manera que de cap manera es pot intuir abans que arribi el moment zero. Ni tan sols la gestació es pot considerar com un període de pràctiques perquè el que ve després del naixement és una gènesi d'una nova comprensió de l'entorn social a la que s'arriba després d'un procés emocional intens i persistent induït per canvis hormonals.

Al començament hom té la impressió errònia que actuarà correctament i que ho farà molt bé com a progenitor però la pràctica demostra que tot és millorable. Tot canvia, especialment la mesura de les dimensions espai i temps a les que costa adaptar-se amb una nova velocitat de creuer cognitiva. Els errors i la nova neuroquímica són elements bàsics per la millora de la comprensió del nou escenari i els nous actors que protagonitzen un guió que canvia diàriament.

Totes les mans del món, tota l'atenció que som capaços de posar i tota l'estimació que donem són imprescindibles perquè ells siguin feliços i lliures. El nou motor de les nostres vides.

 

Paternity. Hands-on.

Trying to escape the clichés talking about fatherhood is virtually impossible but it is 
woth trying even if I don't make it. The change of life after paternity is a new origin that
makes you live in a manner that in no way can be intuited before reaching time zero.
Even pregnancy can't be considered as an internship because what comes after birth
is the genesis of a new understanding of the social environment reached after an
intense and persistent emotional process induced by hormonal changes. At first I had the wrong impression that I will act properly and smart as a parent but the
practice shows that everything can be improved. Everything changes, especially the
calculations of the space and time dimensions and it takes time to get adapted by
means of a new cognitive cruise speed. Errors and a new neurochemistry are
essential elements for improving the understanding of the new scenario and the new
actors who star in a script that changes every day.
All hands in the world, all the attention we can give and all the love we give are
essential so that they can be happy and free. The new engine of our lives.

Paternitat 1. Hands on

Intentar fugir dels tòpics parlant de la paternitat és pràcticament impossible però paga la pena intentar-ho encara que no ho aconsegueixi. El canvi de vida després de la paternitat és un nou origen perquè et fa viure d'una manera que de cap manera es pot intuir abans que arribi el moment zero. Ni tan sols la gestació es pot considerar com un període de pràctiques perquè el que ve després del naixement és una gènesi d'una nova comprensió de l'entorn social a la que s'arriba després d'un procés emocional intens i persistent induït per canvis hormonals.

Al començament hom té la impressió errònia que actuarà correctament i que ho farà molt bé com a progenitor però la pràctica demostra que tot és millorable. Tot canvia, especialment la mesura de les dimensions espai i temps a les que costa adaptar-se amb una nova velocitat de creuer cognitiva. Els errors i la nova neuroquímica són elements bàsics per la millora de la comprensió del nou escenari i els nous actors que protagonitzen un guió que canvia diàriament.

Totes les mans del món, tota l'atenció que som capaços de posar i tota l'estimació que donem són imprescindibles perquè ells siguin feliços i lliures. El nou motor de les nostres vides.

 

Paternity. Hands-on.

Trying to escape the clichés talking about fatherhood is virtually impossible but it is 
woth trying even if I don't make it. The change of life after paternity is a new origin that
makes you live in a manner that in no way can be intuited before reaching time zero.
Even pregnancy can't be considered as an internship because what comes after birth
is the genesis of a new understanding of the social environment reached after an
intense and persistent emotional process induced by hormonal changes. At first I had the wrong impression that I will act properly and smart as a parent but the
practice shows that everything can be improved. Everything changes, especially the
calculations of the space and time dimensions and it takes time to get adapted by
means of a new cognitive cruise speed. Errors and a new neurochemistry are
essential elements for improving the understanding of the new scenario and the new
actors who star in a script that changes every day.
All hands in the world, all the attention we can give and all the love we give are
essential so that they can be happy and free. The new engine of our lives.

comments (0)

no comments yet, be the first to write one!

Leave a comment

must fill in
[stop comment form]
show
for this photo I'm in a positive comments icon ShMood©
camera GT-I8190N
exposure mode full manual
shutterspeed unknown
aperture f/0.0
sensitivity unknown
focal length 0.0mm
Paternitat 2Paternitat 2
Paternitat 2Paternitat 2
Espai personalEspai personal

Warning