nokia2mp

23 Feb 2013 1,433 views
 
supporter of
atom rss 1.0 rss 2.0
web browser google del.icio.us digg technorati
| lost password
birth date
cancel
photoblog image Moviments 3. Construcció.

Moviments 3. Construcció.

És la voluntat i l’afany de les persones que es mouen en la mateixa direcció amb el mateix objectiu. Construir un nou país per que el vell país sobrevisqui. La cohesió d’un país es pot mesurar de moltes maneres. Posant normes com a dogma irrenunciable d’una suposada unitat gairebé tel·lúrica o senzillament preguntant a la gent que volen ser. El dret a seguir existint quan ja fa molts anys que existim. Però un mecanisme tan senzill i tant fàcil de realitzar provoca una preocupació intensa en els que més poden perdre. Una por molt racional que la maquillen amb credos polítics d’un surrealisme dalinià. L’obra creix i avança en condicions difícils. La gent empeny amunt i aguanta l’estructura sense fer gaires escarafalls. Tots units fent força. De mica en mica s’omple la pica. La vista posada a l’horitzó on s’acaben moltes limitacions. Els polítics per dalt de la torre fent malabarismes per no caure i per conservar el seu estatus tot i saber que més d’un acabarà estavellat. L’espectacle està servit. Sembla un camí sense retorn però ningú és capaç d’albirar com acabarà aquesta construcció.

 

It is the will and the ambition of people moving in the same direction with the same goal. To build a new country to make the old country survive. The cohesion of a country can be measured in many ways. Putting rules as irrefutable dogma of an alleged and almost telluric union or simply asking to the people what they want to be. The right to continue to be, when we are since many years ago . But a mechanism as simple and easy to implement causes an intense concern in which more may lose. A very rational fear made up with dalinian surrealism political creeds . The construction keeps growing and moving forward under difficult conditions. People pushing and holding up the structure without many outbursts. All united we support it. Many a little makes a mickle. The eye on the horizon just where many limitations end. Politicians at the top of the tower juggling to avoid falling down and to maintain their status despite knowing that some of them will collapse. The show is all set. It looks like a way of no return but nobody is able to glimpse the end of this construction.

Moviments 3. Construcció.

És la voluntat i l’afany de les persones que es mouen en la mateixa direcció amb el mateix objectiu. Construir un nou país per que el vell país sobrevisqui. La cohesió d’un país es pot mesurar de moltes maneres. Posant normes com a dogma irrenunciable d’una suposada unitat gairebé tel·lúrica o senzillament preguntant a la gent que volen ser. El dret a seguir existint quan ja fa molts anys que existim. Però un mecanisme tan senzill i tant fàcil de realitzar provoca una preocupació intensa en els que més poden perdre. Una por molt racional que la maquillen amb credos polítics d’un surrealisme dalinià. L’obra creix i avança en condicions difícils. La gent empeny amunt i aguanta l’estructura sense fer gaires escarafalls. Tots units fent força. De mica en mica s’omple la pica. La vista posada a l’horitzó on s’acaben moltes limitacions. Els polítics per dalt de la torre fent malabarismes per no caure i per conservar el seu estatus tot i saber que més d’un acabarà estavellat. L’espectacle està servit. Sembla un camí sense retorn però ningú és capaç d’albirar com acabarà aquesta construcció.

 

It is the will and the ambition of people moving in the same direction with the same goal. To build a new country to make the old country survive. The cohesion of a country can be measured in many ways. Putting rules as irrefutable dogma of an alleged and almost telluric union or simply asking to the people what they want to be. The right to continue to be, when we are since many years ago . But a mechanism as simple and easy to implement causes an intense concern in which more may lose. A very rational fear made up with dalinian surrealism political creeds . The construction keeps growing and moving forward under difficult conditions. People pushing and holding up the structure without many outbursts. All united we support it. Many a little makes a mickle. The eye on the horizon just where many limitations end. Politicians at the top of the tower juggling to avoid falling down and to maintain their status despite knowing that some of them will collapse. The show is all set. It looks like a way of no return but nobody is able to glimpse the end of this construction.

comments (0)

no comments yet, be the first to write one!

Leave a comment

must fill in
[stop comment form]
show
for this photo I'm in a positive comments icon ShMood©
camera BlackBerry 8900
exposure mode full manual
shutterspeed 0/1s
aperture f/0.0
sensitivity unknown
focal length 0.0mm
Paternitat 2Paternitat 2
MalbaratamentMalbaratament
Moviments 2. Predictibles.Moviments 2. Pre...

Warning