nokia2mp

04 Nov 2012 1,572 views
 
supporter of
atom rss 1.0 rss 2.0
web browser google del.icio.us digg technorati
| lost password
birth date
cancel
photoblog image El pressentiment

El pressentiment

Al món ja hi han més de 2.4000 milions d'usuaris d'internet. Més de mil milions de perfils de facebook, 500 milions de twitter, 800 milions de visites mensuals a youtube, 100 milions de blogs personals i més números amb molts ceros. La tendència és créixer exponencialment com una bola de neu baixant pendent avall. Ningú es capaç d'imaginar una raó per la qual l'ús d'internet disminueixi en el futur si la història de la humanitat segueix el seu camí sense cap hecatombe. És una eina de no retorn. Més del 30% de la població enganxada a una pantalla fixe o portàtil amb possibilitat d'expressar i comunicar les seves idees personals, grupals, professionals etc.

 

Un canal personal obert directe amb el món i “sense censura” als països occidentals. Hom pot expressar les seves idees i exposar-se davant la resta de persones com decideixi. Fotos, vídeos , pensaments escrits i parlats, tot serveix per comunicar a internet. Amb mes o menys fortuna i èxit si és això el que és busca. Fa uns mesos caminat pel meu barri em va cridar l'atenció un “cartell” ( un foli A4 enganxat a la paret) que portava l'enigmàtic títol de “El pressentiment”. Dedicant uns segons amb google vaig arribar a un blog (http://elpressentiment.net) poc conegut per mi fins a aquell moment. Seguint el seu fil vaig entendre que era el mitjà d'expressió d'unes persones que volien “ fer que el pensament fos apassionant una altre vegada en el context contemporani”. Sens dubte un esforç lloable. Vaig pensar que aquest col·lectiu de persones amb un rerefons alternatiu i acostumats a difondre les seves idees els hi costava deixar enrere els mitjans tradicionals (cartell) per passar tota la seva estratègia comunicativa als mitjans digitals. Costa trencar amb els orígens encara que sigui a costa de l'ús racional del paper.

 

 

In the world there are more than 2.4 billion of Internet users. More than one billion facebook profiles, 500 millions of twitter users , 800 millions monthly visitors to Youtube, 100 millions personal blogs and other numbers with lots of zeros. The trend is growing exponentially as a snowball going downhill. No one can imagine a reason that Internet use will decreases in the future if the history of humanity continues on his way without a great disaster. It is a tool of no return. More than 30% of the population addicted to a fixed or mobile screen with the possibility to express and communicate their personal and professional ideas, and so on.

A personal direct channel open to the world and “uncensored” in western countries. Everyone can express his ideas and expose himself to other people as he decides. Photos, videos, written and spoken thoughts, everything works in Internet to communicate. With more or less ability and success if this is what they are looking for. A few months ago I was walking around my neighborhood and I payed attention to a "sign" (an A4 sheet taped to the wall) that had the enigmatic title of "The presentiment" . Dedicating few seconds with google I reached a blog (http://elpressentiment.net) unknown to me until that moment. Following some links I understood that it was the means of expression of a group of people who wanted to "make thinking exciting back again in the contemporary context." Certainly a remarkable effort. I thought that this group of people with an alternative background and willing to disseminate their ideas had some problems to leave behind traditional media (poster) and shift completely to digital media in his communication strategy. It's hard to break with the origins even at the expense of the rational use of paper.

El pressentiment

Al món ja hi han més de 2.4000 milions d'usuaris d'internet. Més de mil milions de perfils de facebook, 500 milions de twitter, 800 milions de visites mensuals a youtube, 100 milions de blogs personals i més números amb molts ceros. La tendència és créixer exponencialment com una bola de neu baixant pendent avall. Ningú es capaç d'imaginar una raó per la qual l'ús d'internet disminueixi en el futur si la història de la humanitat segueix el seu camí sense cap hecatombe. És una eina de no retorn. Més del 30% de la població enganxada a una pantalla fixe o portàtil amb possibilitat d'expressar i comunicar les seves idees personals, grupals, professionals etc.

 

Un canal personal obert directe amb el món i “sense censura” als països occidentals. Hom pot expressar les seves idees i exposar-se davant la resta de persones com decideixi. Fotos, vídeos , pensaments escrits i parlats, tot serveix per comunicar a internet. Amb mes o menys fortuna i èxit si és això el que és busca. Fa uns mesos caminat pel meu barri em va cridar l'atenció un “cartell” ( un foli A4 enganxat a la paret) que portava l'enigmàtic títol de “El pressentiment”. Dedicant uns segons amb google vaig arribar a un blog (http://elpressentiment.net) poc conegut per mi fins a aquell moment. Seguint el seu fil vaig entendre que era el mitjà d'expressió d'unes persones que volien “ fer que el pensament fos apassionant una altre vegada en el context contemporani”. Sens dubte un esforç lloable. Vaig pensar que aquest col·lectiu de persones amb un rerefons alternatiu i acostumats a difondre les seves idees els hi costava deixar enrere els mitjans tradicionals (cartell) per passar tota la seva estratègia comunicativa als mitjans digitals. Costa trencar amb els orígens encara que sigui a costa de l'ús racional del paper.

 

 

In the world there are more than 2.4 billion of Internet users. More than one billion facebook profiles, 500 millions of twitter users , 800 millions monthly visitors to Youtube, 100 millions personal blogs and other numbers with lots of zeros. The trend is growing exponentially as a snowball going downhill. No one can imagine a reason that Internet use will decreases in the future if the history of humanity continues on his way without a great disaster. It is a tool of no return. More than 30% of the population addicted to a fixed or mobile screen with the possibility to express and communicate their personal and professional ideas, and so on.

A personal direct channel open to the world and “uncensored” in western countries. Everyone can express his ideas and expose himself to other people as he decides. Photos, videos, written and spoken thoughts, everything works in Internet to communicate. With more or less ability and success if this is what they are looking for. A few months ago I was walking around my neighborhood and I payed attention to a "sign" (an A4 sheet taped to the wall) that had the enigmatic title of "The presentiment" . Dedicating few seconds with google I reached a blog (http://elpressentiment.net) unknown to me until that moment. Following some links I understood that it was the means of expression of a group of people who wanted to "make thinking exciting back again in the contemporary context." Certainly a remarkable effort. I thought that this group of people with an alternative background and willing to disseminate their ideas had some problems to leave behind traditional media (poster) and shift completely to digital media in his communication strategy. It's hard to break with the origins even at the expense of the rational use of paper.

comments (0)

no comments yet, be the first to write one!

Leave a comment

must fill in
[stop comment form]
show
for this photo I'm in a positive comments icon ShMood©
camera BlackBerry 9300
exposure mode full manual
shutterspeed 0/1s
aperture f/0.0
sensitivity unknown
focal length 0.0mm
Paternitat 2Paternitat 2
Moviments 1. AleatoriMoviments 1. Ale...
La feina ben feta.La feina ben fet...

Warning