nokia2mp

20 Sep 2015 1,656 views
 
supporter of
atom rss 1.0 rss 2.0
web browser google del.icio.us digg technorati
| lost password
birth date
cancel
photoblog image Espai personal

Espai personal

Les persones que vivim en un entorn urbà veiem constantment pertorbat el nostre espai personal. Ho tenim tan interioritzat que acceptem les continues entrades i sortides a l'espai com un peatge per viure en comunitat i com a meridionals que som tendim a ser laxes en aquest aspecte . Però en el fons no ens agrada. Dos mil anys de vida urbana no han servit per causar una mutació fonamental que modifiqui el funcionament original de l'amígdala i la nostra proxèmica es manté aparentment intacte. Penseu en la sensació que produeix sortir de la ciutat i passejar per un paratge solitari. És una sensació temporal molt agradable perquè sabem que dintre de poc tornarem a la ciutat. Canviem durant una estona edificis, carrers, vehicles i sobre tot individus per molt espai i això ens allibera. Però sempre tornem a la comunitat.

Construïm el nostre espai íntim i el nostre espai personal en les nostres petites llars de les aglomeracions urbanes. I preguem perquè ningú traspassi físicament aquesta última frontera.

 

Personal Distance

 

People who live in an urban environment we have constantly disturbed our personal distance. We have it so internalized that we accept the constant entries and exits in this space as the price to be paid for living in community, and as meridionals we tend to be lax in this matter. But deep down we don't like it. Two thousand years of urban life have not helped to produce a fundamental mutation that modifies the original operation of the amygdala and our proxemics apparently remains intact. Think about the sensation of leaving the city and walking in nature. It feels good for a while because we know that shortly we'll come back to the city. We temporarily substitute buildings, streets, vehicles and especially individuals for lots of space and that frees us. But we always return to the community.

We build our intimate and personal space in our small homes in the conurbation. And we pray that no one physically cross this last frontier.

Espai personal

Les persones que vivim en un entorn urbà veiem constantment pertorbat el nostre espai personal. Ho tenim tan interioritzat que acceptem les continues entrades i sortides a l'espai com un peatge per viure en comunitat i com a meridionals que som tendim a ser laxes en aquest aspecte . Però en el fons no ens agrada. Dos mil anys de vida urbana no han servit per causar una mutació fonamental que modifiqui el funcionament original de l'amígdala i la nostra proxèmica es manté aparentment intacte. Penseu en la sensació que produeix sortir de la ciutat i passejar per un paratge solitari. És una sensació temporal molt agradable perquè sabem que dintre de poc tornarem a la ciutat. Canviem durant una estona edificis, carrers, vehicles i sobre tot individus per molt espai i això ens allibera. Però sempre tornem a la comunitat.

Construïm el nostre espai íntim i el nostre espai personal en les nostres petites llars de les aglomeracions urbanes. I preguem perquè ningú traspassi físicament aquesta última frontera.

 

Personal Distance

 

People who live in an urban environment we have constantly disturbed our personal distance. We have it so internalized that we accept the constant entries and exits in this space as the price to be paid for living in community, and as meridionals we tend to be lax in this matter. But deep down we don't like it. Two thousand years of urban life have not helped to produce a fundamental mutation that modifies the original operation of the amygdala and our proxemics apparently remains intact. Think about the sensation of leaving the city and walking in nature. It feels good for a while because we know that shortly we'll come back to the city. We temporarily substitute buildings, streets, vehicles and especially individuals for lots of space and that frees us. But we always return to the community.

We build our intimate and personal space in our small homes in the conurbation. And we pray that no one physically cross this last frontier.

comments (0)

no comments yet, be the first to write one!

Leave a comment

must fill in
[stop comment form]
show
for this photo I'm in a positive comments icon ShMood©
camera GT-I8190N
exposure mode full manual
shutterspeed unknown
aperture f/0.0
sensitivity unknown
focal length 0.0mm
TardorTardor

Warning